ĐĂNG KÝ

Tại trang tài khoản chọn đăng ký / đăng nhập

Quý khách nhập đầy đủ thông tin và chọn Đăng Ký

Sau khi đăng ký hoàn tất , quý khách kiểm tra email để kích hoạt tài khoản

 

ĐĂNG NHẬP

Tại trang tài khoản , chọn Đăng ký/Đăng nhập , chọn đăng nhập.