Giới thiệu

Khi khách hàng tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng ứng dụng PhucSinhDMS có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với các điều khoản này mà Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Phúc Sinh  (“PhucSinhDMS”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”)  có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên ứng dụng mà không cần thông báo trước. Khi khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ giao hàng của PhucSinhDMS, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. NHỮNG HÌNH THỨC SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Hãy tự do khám phá ứng dụng PhucSinhDMS của chúng tôi, và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho ứng dụng, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video).

Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng PhucSinhDMS và các tài liệu được đưa lên KHÔNG được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để KHÔNG:

(a) Xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
(b) Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ;
(c) Đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với Phúc Sinh), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn;
(d) Tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc
(e) Bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của ứng dụng.

Hãy lưu ý rằng Phúc Sinh có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà Phúc Sinh tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi ứng dụng.

2. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với toàn bộ dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên ứng dụng.

3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được Phúc Sinh hoặc nhân danh Phúc Sinh công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của Phúc Sinh hoặc những đơn vị được Phúc Sinh cấp phép sử dụng.

Bạn có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc được sự đồng ý của Phúc Sinh bằng văn bản.

4. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Phúc Sinh bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và cố gắng tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận).
Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài Phúc Sinh. Phúc Sinh không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng.

5. LIÊN HỆ

Trang web này do Công ty Cổ Phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh vận hành.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về trang web, xin liên hệ với chúng tôi bằng

(i) Gửi thư điện tử đến địa chỉ cs@kphucsinh.vn
(ii) Gọi điện thoại đến hotline 1900558808
(iii) Gửi thư trực tiếp đến
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PHÚC SINH
246-248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

6. THAY ĐỔI

Phúc Sinh bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Hãy thường xuyên cập nhật trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới nhất.